Riskanalys

Känner du till riskerna?

Riskanalys är en viktig del för att lyfta upp System och Beroenden som är kritiska för Verksamheten.

Vi inventerar era System, speciellt de kritiska.

Vi lyfter upp aktuella Återställningstider.

Vi tydliggör Sårbarheter och Risker.

Ställer detta mot Era egna Krav och gör en konsekvensanalys.

Visar på en Nulägesanalys med förbättringsförslag för att möta Erakrav.

Förslag på direkta åtgärder samt åtgärder som kan göras i närtid.

Detta tycker vi är en del av det stora området inom IT-säkerhet.

Detta görs som ett fristående projekt där du bestämmer hur stort eller brett du vill dyka ner i er egen analys och där troligen flera i Verksamheten kommer vara inblandade initialt för att vi ska få en förståelse för hur Verksamheten faktiskt fungerar och vilka System som är kritiska.

Identifiera, Prioritera, Förebygg, Utvärdera och gör det till ett återkommande rutinarbete.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå