Molnadministratör

Har du kontroll på din egen Office365 säkerhet?

Office365 är en molntjänst för många av dagens moderna verktyg som exempelvis Word, Excel, Powerpoint, Outlook. Microsoft tillhandahåller och lyfter ut mer och mer funktionalitet till molnet.

Kundens centrala plats hos Microsoft lyfter in alla företagets molntjänster som levereras av Microsoft och där är bara Office365 en del av detta.

Microsoft integrerar mycket av kundens egen administrativa funktionalitet som Säkerhet, Behörighetskontroll, Policys osv i kundens molnmiljö.

För att minimera risker i molnet, eller för att hantera ytterligare funktionalitet som ingår i Office 365 eller andra molntjänster med Microsoft så finns ett behov av Administrationskunskaper.

Denna Roll är något som våra kunder uppskattar och gärna vill att någon annan hanterar eftersom det är både tidsödande och kräver att man är insatt i Microsofts Molntjänster som knyts ihop i kundens egna molnmiljö, för många är detta just Ofice365, för andra så kan även Azure tjänster var en del av kundens molnmiljö.

Det kan vara lätt att förlita sig på att Microsoft sköter allting i molnet men mycket av kundens egna policys och säkerhetsaspekter måste kunden hantera själv.

Hör av dig om du vill vet mer om denna viktiga Roll!

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå