ACT logo
VÄLKOMMEN
| AKTUELLT | VÅRA TJÄNSTER | KONTAKT ACT header

 DriftHelpdeskVPSReservdelsförsäljning - Zand Parts

MenyDrift

Med ACT som driftspartner får du tillgång till en bred och erfaren kompetens. Våra konsulter har lång erfarenhet av olika driftsmiljöer inom Windows, Apple och UNIX/LINUX. Vi jobbar inte enbart med att drifta en existerande miljö, utan vill hjälpa våra kunder att vara mer proaktiva i deras IT-strategi. Vi vill skapa en IT-strategi där man inte enbart ”släcker bränder” utan att vi kan förutse problem och risker innan de uppkommer.

Vårt uppdrag kan vara allt från att vara en resurs till företagets interna IT-personal till en komplett outsourcing av företagets hela IT-drift. Behovet av en fungerande IT-miljö är inte enbart viktigt i stora företag. Våra kunder är allt från enmansbolag till koncerner med 100-tals anställda.

Redundans och driftsstopp

Även om man har bra backuper så kan ett driftsstopp bli långt och dyrbart. Vi kan hjälpa till att få maximal tillgänglighet på vitala IT-funktioner för företaget. Spegling av vitala funktioner i både hårdvara och mjukvara samt rutiner vid driftstopp kan minimera kostsam nedtid.

Backup och datahantering

Många företag har en ökande datamängd. Vi hjälper dig att skapa en strategi och en teknisk lösning för att säkerställa backup behoven. Med jämna mellanrum kontrollerar vi funktionerna och gör återläsning. Skulle ett backup-jobb fallera får våra tekniker ett larm och kan åtgärda problemet snarast.

Säkerhet

Med allt mer funktioner kopplade till internet och fjärrinloggningar ökar risken för intrång och angrepp från virus och skadlig kod ökar lavinartat. Det finns även en problematik med intern säkerhet där det behövs tydliga policys vad som är tillåtet på företagets datorer. ACT kan hjälpa till med att säkra upp er IT-miljö och skapa regler och policys gällande användarens hantering av företagets datorer.

Inställesetider

Vid tecknade av driftsavtal med ACT ingår en garanterad inställesetid. Vi försöker naturligtvis alltid att hjälpa våra kunder så fort vi kan men vi anser att våra kunder ska ha en garanterad tid för att känna sig trygga.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer >>